I. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSI SZABÁLYAI.

II. Az általam, mint Adatkezelő által használt sütik (cookies), amelyek célja a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, valamint az Ön adatainak biztonságának garantálása.

1. Általános információk.

A magánéleti irányelv olyan információkat tartalmaz, amelyeket előkészítettem, és figyelembe veszik az úgynevezett GDPR-t, azaz az általános adatvédelmi rendeletet. Annak érdekében, hogy megőrizzük a magánéletét, miközben weboldalunkat használja, és maximális védelmet biztosítsunk az Ön adatai számára, valamint hogy kényelmes és hatékony használati feltételeket biztosítsunk a Szolgáltatásban, az alábbiakban bemutatjuk a szükséges információkat.

Adatkezelő.

A stalmatgaraze.pl szolgáltatás fizikai személy felhasználóinak személyes adatainak adatkezelője, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, 2016. április 27-i dátummal, a fizikai személyek védelméről szóló adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a Stalmat S.c. S. Kuc, P. Kuc, NIP: PL 7372205417 Podłopień 162, 34-650 Tymbark.

A személyes adatok példái.

A személyes adatok olyan információk, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak. Ezek az egyes információk, amelyek egy személlyel kombinálva azonosíthatják annak identitását. A személyes adatok példái: Név és vezetéknév, PESEL (lakossági azonosító szám), Lakcím és telefonszám, Arcfelismerés, Internetes azonosító – például sütik, eszköz IP címe, Azonosítást lehetővé tevő e-mail cím, például név és vezetéknév vagy az azonosítás, hogy melyik cégnél dolgozik a személy, Személyazonosító igazolvány száma, Geolokációs adatok – egy eszközben, például egy okostelefonban.

I. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. Az Ön személyes adatait kizárólag az általam nyújtott szolgáltatások céljából dolgozzuk fel.

Ez a Szolgáltatáson keresztüli kapcsolattartást, a látogatók preferenciáinak elemzését magában foglalja a sütik elemzésével. A következő szabályok szerint kezeljük a személyes adatokat a GDPR szerint.

 • Törvényesség, tisztesség, átláthatóság – a személyes adatokat ezeknek a szabályoknak megfelelően dolgozzuk fel.
 • Célkorlátozás, azaz csak konkrét és jogilag indokolt célokra gyűjtjük és dolgozzuk fel az adatokat, és nem dolgozzuk fel őket további, ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Adatminimalizálás Az Ön adatai megfelelőek és relevánsak, valamint korlátozottak azon célokra, amelyekre feldolgozásra kerülnek.
 • Pontosság az adatok pontosak és szükség esetén frissítésre kerülnek az Adatkezelő által.
 • Tárolási korlátozás – a személyes adatokat olyan formában tárolom, amely lehetővé teszi az adott személy azonosítását, csak az adatok feldolgozásának céljaihoz szükséges időtartamig.
 • Integritás és bizalmas kezelés – az adatokat megfelelő adatbiztonsági intézkedésekkel, megfelelő technológiai és szervezeti eszközökkel dolgozzuk fel.
 • Elszámoltathatóság – mint a személyes adatok adatkezelője, felelős vagyok a GDPR rendelkezéseinek betartásáért, és képes vagyok annak betartását igazolni.

2. Jogosult:

 • Hozzáférni az Ön személyes adataihoz, azok helyesbítésére, törlésére vagy a személyes adatok feldolgozásának korlátozására.
 • Ellenállni a személyes adatainak feldolgozásával szemben.
 • Átvinni a személyes adatait.
 • Panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
 • Visszavonni a személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulását.

2. Nem fog marketinginformációkat kapni, hacsak nem ad hozzájárulást.

Az Ön személyes adatait az adatvédelmi törvény, 2018. május 10-i törvény és az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény, 2002. július 18-i törvény rendelkezéseinek megfelelően dolgozzuk fel, amelyek célja az általam nyújtott szolgáltatások (marketingcélokra is – többet a Cookies szekcióban).

3. A személyes adatok védelme.

Az Ön személyes adatait megfelelő szervezeti és technológiai biztonsági intézkedésekkel védjük az Adatkezelő által. E célból titkosított kapcsolatokat, SSL-tanúsítványokat és egyéb biztonsági intézkedéseket használunk. Védjük az Ön személyes adatait, nem tesszük közzé, és nem hozzuk nyilvánosságra jogosulatlan személyek számára. Megvédjük őket a kiber támadásokkal szemben (módosítás, elvesztés vagy lopás).

4. A személyes adatok átadásának kivétele.

Az egyetlen eset, amikor személyes adatait – csak jogosult szervezeteknek lehet átadni, ha azt a hatályos jogszabályok írják elő az igazságszolgáltatási szervek részére.

II. SÜTIK (COOKIES)

1. Sütik (cookies)

A sütik olyan fájlok, amelyek a számítógépén, laptopján, táblagépén, okostelefonján vagy egyéb eszközén tárolódnak és tárolódnak, amikor Ön weboldalakat, szolgáltatásokat és internetes alkalmazásokat használ. A sütik lehetővé teszik Önnek a Szolgáltatás összes funkciójának használatát.

2. A „cookies” kezelése.

Lehetőség van a ciasteczek kezelésére, ami azonban befolyásolhatja a weboldal egyes funkcióit. Az Ön által használt böngészőtől függően kezelheti a sütiket: Chrome Firefox Opera Safari Microsoft Edge

3. A stalmatgaraze.pl szolgáltatás felhasználóinak profilozása lehetővé teszi:

 • Az Ön munkamenetével kapcsolatos információk megjegyzését, ennek célja a szolgáltatás tartalmának az Ön egyéni igényeihez való igazítása. A sütik felismerik az Ön eszközét és megfelelően jelenítik meg a weboldalt, az Ön által használt eszköz felbontásának megfelelően.
 • Elemzések és statisztikák készítése a tartalom és a szolgáltatás struktúrájának hatékonyságának növelése érdekében.
 • A szolgáltatás felhasználójának profilozása, dedikált és releváns reklámanyagok megjelenítése (pl. Google Ads, Facebook Ads).

4. A sütik használatának elfogadása.

A böngésző beállításaiban a sütik használatának ki nem kapcsolása azt jelenti, hogy beleegyezik a 3. pontban leírt használatukba. További információkat a sütikről a Wikipédián talál.

5. Együttműködő szervezetek.

Az Adatkezelővel együttműködő szervezetek, amelyek hozzáférhetnek a sütikhez (a Magánéleti Irányelv linkjei): Google Facebook

KAPCSOLAT AZ ADATKEZELŐVEL

Ha szeretne élni személyes adatokkal kapcsolatos jogainkkal vagy érdeklődni a Magánéleti Irányelvvel kapcsolatban, írjon az e-mail címre: garazeblaszaki@interia.pl